Χρήσιμο: Πώς να πληκτρολογήσετε σύμβολα με τη γλώσσα του πληκτρολογίου γυρισμένη στα ελληνικά…

Computer-Keyboard-Wallpaper-640x360

Καθώς μας έχει τύχει πολλές φορές να χρειαζόμαστε να πληκτρολογήσουμε ένα σύμβολο στο πληκτρολόγιο και να μην ξέρουμε πού βρίσκεται, ή ποιό συνδυασμό πλήκτρων να χρησιμοποιήσουμε, κάναμε μια σύντομη αναζήτηση και τη μοιραζόμαστε μαζί σας. Φυσικά, μερικά απ’ αυτά που σας παραθέτουμε είναι ήδη γνωστά στους περισσότερους, αλλά για λόγους τάξης δεν τα παραλείπουμε.

Υπάρχει και η περίπτωση πάνω στο πληκτρολόγιο να μην αναγράφονται οι ελληνικοί χαρακτήρες, οπότε σίγουρα όλοι αυτοί που έχουν τέτοιο πληκτρολόγιο θα βρουν χρήσιμα μερικά απ’ αυτά αν όχι όλα.

Έχουμε και λέμε (η γλώσσα του πληκτρολογίου πρέπει να είναι γυρισμένη στα ελληνικά):
Γράμματα:

Θ = U
Ξ = J
Ψ = C
Ω = V
ς = W

Σημεία στίξης:

Τόνος (΄) = ; (αφού πατήσουμε αυτό το πλήκτρο στη συνέχεια πατάμε το φωνήεν που θέλουμε να μπει ο τόνος)
Ερωτηματικό ( ; ) = Q
Άνω τελεία (·) = Alt+250 ή Alt+0183 ή 0387+Alt+X  (πληκτρολογούμε τους αριθμούς στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Άνω κάτω τελεία (:) = Shift+Q
Διαλυτικά (¨) = Shift+; (αφού πατήσουμε αυτά πλήκτρα, τα αφήνουμε και στη συνέχεια πατάμε το φωνήεν που θέλουμε να μπουν τα διαλυτικά)
Διαλυτικά με τόνο (΅) = Shift+W (όπως πριν)

Σύμβολα:

€ = Ctrl+Alt+E
« = Ctrl+Alt+[
» = Ctrl+Alt+]
“ = Alt+0147 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
” = Alt+0148 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
† = Alt+0134 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
§ = Alt+0167 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
‰ = Alt+0137 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
☺ = Alt+1 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
☻ = Alt+2 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
♥ = Alt+3 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
♦ = Alt+4 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
♣ = Alt+5 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
♠ = Alt+6 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
♂ = Alt+11 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
♀ = Alt+12 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
→ = Alt+26 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
← = Alt+27 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
↔ = Alt+29 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
► = Alt+16 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
◄ = Alt+17 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
▲ = Alt+30 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
▼ = Alt+31 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
± = Ctrl+Alt+-
½ = Ctrl+Alt+=
¼ = Alt+0188 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
¾ = Alt+0190 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
¹ = Alt+0185 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
² = Ctrl+Alt+2
³ = Ctrl+Alt+3
© = Ctrl+Alt+C
® = Ctrl+Alt+R
™ = Alt+0153 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
° (βαθμοί Κελσίου) = Ctrl+Alt+0

how_to_make_symbols_with_keyboard

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: